Saturnus in Boogschutter

Hij gaat zijn eigen gang aangaande een onderwerp, hij heeft zijn eigen ideeën. over de dingen. Hij respecteert de maatschappij en de gangbare regels die hem leidraad geven.

Zwakheden: kan soms hard, onvergefelijk, rigoureus, ongevoelig en soms onmenselijk zijn. Heeft dan een beperkte en bekrompen geest.Saturnus in II

Als hij rijk is, wordt de indruk gegeven dat er financiële moeilijkheden zijn. Indien hij blut is, laat hij dezelfde indruk achter - ditmaal met reden. Hij heeft moeite om geld te verdienen: zijn werk is vermoeiend en arbeidsintensief.-135 VIE Zon - Saturnus

Negatief aspect: Langzame intellectuele ontwikkeling. Houdt van eenzaamheid. 89 DRI Venus - Saturnus

Positief aspect: hij heeft een goed besef van de realiteit en de plichten, is spaarzaam, gereserveerd en plichtsgetrouw. Hij houdt van de waarheid en rechtvaardigheid. In de liefde is hij eerlijk en de gevoelens zijn serieus en hecht, hij speelt nooit vals. Hij is vanzelfsprekend trouw in de liefde en vriendschap. Hij kan van een ouder persoon houden en zijn intelligentie en gezond verstand waarderen. 70 SXT Jupiter - Saturnus

Positief aspect: hij is serieus, geduldig, eerlijk, harde werker, ordelijk. Het oordeel is goed en hij overweegt de dingen. Hij gaat tot het bittere einde door met zijn opgelegde taak, en is altijd in staat het juiste moment te kiezen. Rechtschapen en respecteert de wet. 14 DRI Saturnus - Uranus

Positief aspect: hij weet de situatie meester te zijn. Is besluitvaardig en ingenieus. Zeer praktisch van aard. Hij komt gestadig verder, maar bereikt uiteindelijk zijn doel. 57 SXT Saturnus - Ascendant

Positief aspect: hij is serieus, sober, attent, schenkt aandacht aan details. Hij wil graag onder oudere mensen vertoeven.